Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

OZNAM

OZNAM
Nedeľná bohoslužba (20.12.2020) sa v Banskej Bystrici neuskutoční. O ďalšom programe vás budeme informovať, sledujte aktuálne oznamy. Choďme vierou! Shalom.

Späť na správy