Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

OZNAM

OZNAM
Nedeľná bohoslužba (20.12.2020) sa v Banskej Bystrici neuskutoční. O ďalšom programe vás budeme informovať, sledujte aktuálne oznamy. Choďme vierou! Shalom.

Späť na správy