Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

OZNAM - bohoslužby počas koncoročných sviatkov 2023

OZNAM - bohoslužby počas koncoročných sviatkov 2023

Program bohoslužieb pre Banskú Bystricu
(20.12. - 31.12.2023)

  • streda 20.12.2023 o 18:00 h.
  • sobota 23.12.2023 o 10:00 h.

  • streda 27.12.2023 o 18:00 h.
  • nedeľa 31.12.2023 o 10:00 h.

Späť na správy