Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Oznam k organizácii zboru v Banskej Bystrici

Oznam k organizácii zboru v Banskej Bystrici
Z dôvodu nových pandemických opatrení rušíme bohoslužby a do 18.12.2021 prechádzame na ONLINE vysielanie, prácu v skupinách a individuálnu pastoračnú činnosť. Vedúci skupín - povzbudzujte veriacich, špeciálne novoobratených.
 
Individuálnej pastoračnej činnosti je možné sa zúčastniť v dňoch: pondelok - piatok (o 18:00 h.) a v nedeľu (o 10:00 h.).
 
 

Späť na správy