Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

OZNAM pre Banskú Bystricu

OZNAM pre Banskú Bystricu

Od nedele 20. marca 2022 rušíme v Banskej Bystrici poobedné bohoslužby o 17:00 hod.

V nedeľu všetkých pozývame na spoločnú bohoslužbu o 10:00 hod. (na Lazovnú 72).
Pripomíname, že v Banskej Bystrici bývajú bohoslužby aj počas týždňa - každú stredu o 18:00 hod.

 


Späť na správy