Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

OZNAM pre Banskú Bystricu

OZNAM pre Banskú Bystricu

Od nedele 20. marca 2022 rušíme v Banskej Bystrici poobedné bohoslužby o 17:00 hod.

V nedeľu všetkých pozývame na spoločnú bohoslužbu o 10:00 hod. (na Lazovnú 72).
Pripomíname, že v Banskej Bystrici bývajú bohoslužby aj počas týždňa - každú stredu o 18:00 hod.

 


Späť na správy