Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

OZNAM – RADOSTNÁ SPRÁVA!!!

OZNAM – RADOSTNÁ SPRÁVA!!!

Začíname bohoslužby

Začíname bohoslužby. Keďže obmedzenia ešte pretrvávajú, je treba zriediť účasť a preto v Banskej Bystrici budú štyri:

utorok – 18:00 hod.
štvrtok – 18:00 hod.
nedeľa – 10:00 hod.
nedeľa – 17:00 hod.

Ďakujem všetkým, ktorí ste v tomto období pomáhali udržiavať cirkev v dobrej duchovnej kondícii a zapájali ste sa aj na moje virtuálne skupiny (Zoom).

 

Ciele jarného obdobia

Jedným z cieľov jarného obdobia je rozbehnúť bohoslužby. Chcem vás upozorniť na jeden jav. Viete, že keď novoobrátení chcú prísť do bohoslužby, stavia sa im do cesty množstvo prekážok. Po niekoľkých týždňoch, keď sú vytrvalí, tento odpor zmizne. Keď má človek dlhšiu pauzu (ako sa stalo teraz), princíp sa opakuje. Musíme uvedomelo a cieľavedome dať Pána na prvé miesto – nielen vo svojom srdci a komôrke, ale aj v životnom štýle.

Ďalším cieľom jari je evanjelizácia. Poznáme princíp žatvy – čím viac rozsievame, tým viac budeme žať. Pri kázaní Slova nám poslúžia nové evanjelizačné pick-upy, ktoré už máme doma. Zapojte sa do slúžiacich tímov.

Všetky veci pôsobia na dobré tým, ktorí milujú Boha. V období lockdownu sme sa naučili, ako fungujú sociálne siete a musíme ich rozumne využiť. Samozrejme, že srdcom života cirkvi sú reálne bohoslužby, ale pre zachytenie ľudí, ktorých sme získali, budeme viacej využívať internet. Modlite sa za to. Verím, že žatva bude veľká. Pokračujeme.


Späť na správy