Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

OZNAM – schôdza družstva VERLEN

OZNAM – schôdza družstva VERLEN

V stredu 20.3.2024 sa o 20:00 hod. uskutoční schôdza družstva VERLEN – na Lazovnej ulici č.72, v zborových priestoroch. Všetkých členov družstva srdečne pozývame.

Predtým prebehne štandardná bohoslužba, ktorá začína o 18:00 hod.


Späť na správy