Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Odkryli pevnosť z éry kráľa Dávida na Golanských výšinách

Odkryli pevnosť z éry kráľa Dávida na Golanských výšinách
Vykopávky na severe Izraela odhalili pôsobivé opevnenie, datované do obdobia kráľa Dávida (11. až 10. storočie pred n.l.). Usudzuje sa, že pevnosť objavená neďaleko mošavu Hispin na Golanských výšinách bola pôvodne postavená ako súčasť kráľovstva Gešúr, ktoré ovládlo túto oblasť a ktoré bolo spojencom kráľa Dávida.
 
Archeologické práce sa uskutočnili pred výstavbou novej štvrte v Hispine a boli financované izraelským ministerstvom bývania a výstavby a regionálnou radou Golán. Prác sa zúčastnili mnohí miestni obyvatelia i mládež z predvojenských akadémií.
 
Odkrytá pevnosť je na strategickom miestnom kopci s výhľadom na kaňon El-Al. Dominujú jej steny hrubé 1,5 metra, postavené z veľkých čadičových balvanov. Jeden z balvanov blízko vchodu do pevnosti nesie rytinu dvojrohých bohov s vystretými rukami.
 
Podľa Baraka Tzina a Enna Brona, riaditeľov výkopových prác z poverenia Izraelského úradu pre starožitnosti, „komplex, ktorý sme odkryli, bol postavený na strategickom mieste na malom kopci nad kaňonom El-Al s výhľadom na región na mieste, kde bolo možné prekročiť rieku. Kopec tvorili 1,5 m široké hradbové múry postavené z veľkých čadičových balvanov. Pri výkope nás udivil vzácny a vzrušujúci nález: veľký čadičový kameň so schematickými rytinami dvoch rohatých postáv s rozpaženými rukami. Vedľa nich môže byť aj iný objekt“.
 
Biblia podrobne popisuje vzťahy medzi kráľom Dávidom a gešuritským kráľovstvom. 1. kniha Samuelova 27:8 uvádza, že Dávid a jeho muži „zaútočili na Gešúrovcov“ počas dní kráľa Saula. Neskôr si David vzal za manželku "Maachu, dcéru gešurského kráľa Talmaia“ (2.Sam 3:3). Z tohto zväzku sa narodil jeho syn Absalom a dcéra Tamar.
 
Po tom, čo bola Tamar znásilnená jej nevlastným bratom Amnónom, zabil Absalom Amnóna a utiekol do krajiny Gešúr, kde sa zdržiaval 3 roky, aby unikol následku svojich činov (2.Sam 13). Možno dokonca strávil čas v tejto vzdialenejšej gešuritskej pevnosti.
 
Počas svojej vlády Dávid (a neskôr Šalamún) vykonával kontrolu nad gešuritským kráľovstvom a ešte ďalej na sever (napr. 1.Kron 18, 1.Kráľ 5:1). Vracajúci sa Absolón bol nakoniec zabitý pri pokuse o zvrhnutie svojho otca, ale jeho dcéra Maacah (pomenovaná po svojej gešuritskej matke) sa ďalej stala manželkou Rechabeámo a porodila aj nasledujúceho následníka judského trónu - kráľa Abiáša (1.Kráľ 15:1-2).
 
Kráľovstvo Gešúr (vrátane pevnosti Hispin) by teda dobre poznalo kľúčové osobnosti tejto biblickej správy - a na základe datovania mohla byť pevnosť Hispin postavená na príkaz samotného Talmaia.
 
Je známych množstvo ďalších starobylých mestských lokalít gešuritov, napríklad Tel Hadar, Tel En Gev a Tel Sorag - ale lokalita v Hispine je jedinečná svojou severnou polohou na Golanoch. 
 
Po tomto objave sa budú oficálnou cestou korigovať rozvojové plány v lokalite, aby nedošlo k poškodeniu tohoto jedinečného archeologického nálezu.
 
Pevnostný komplex bude vystavený ako otvorený priestor pozdĺž brehu rieky El-Al, kde sa budú konať vzdelávacie a archeologické aktivity ako súčasť kultúrneho dedičstva a prepojenia s minulosťou. To je v súlade s politikou Izraelského úradu pre starožitnosti, podľa ktorej poznanie minulosti posilňuje väzby mladej generácie k spoločným historickým koreňom.
 
 
FOTO: Deti z mošacu Hispin, ukazujúce na vyryté figúrky v kameni (Yaniv Berman, Izraelský úrad pre starožitnosti)

Späť na správy