Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Pochováva veda Boha?

Pochováva veda Boha?

12. novembra večer bola Aula Belliana Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doslova preplnená študentmi, predstaviteľmi akademickej obce, zástupcami miestnych cirkví a hosťami z radov verejnosti, ktorí čakali na príchod ohláseného prednášajúceho, Johna Lennoxa, profesora matematiky oxfordskej univerzity, ktorý tu mal vystúpiť s verejnou prednáškou na tému „Pochováva veda Boha?“. Organizátormi tohto podujatia boli Katedra teológie a katechetiky Pedagogickej Fakulty UMB a Katedra matematiky Fakulty prírodných vied UMB.

Prof. John Lennox je celosvetovo známy svojím názorom, že kresťanská viera v Boha a veda si v žiadnom ohľade neodporujú. Zúčastnil sa verejných debát s poprednými osobnosťami moderného ateizmu, akými sú Richard Dawkins a Christopher Hitchens. Tieto debaty mali vysokú sledovanosť a viedli k vydaniu jeho argumentov v knižnej podobe (God’s Undertaker: Has Science Buried God? (2009), Gunning for God (2011), and Seven Days that Divide the World (2011)). Profesor Lennox tiež knižne reagoval na ateistické argumenty Stephena Hawkinga. Jeho jasná a zrozumiteľná argumentácia v prospech existencie Stvoriteľa, tak ako o ňom hovorí Biblia, ho preslávila a učinila ho jedným z popredných kresťanských apologétov súčasnej doby.

Svoju prednášku začal vysvetlením skutočnosti, že viera a veda nestoja v protiklade. Bola to práve kresťanská viera, ktorá viedla v dejinách k rozvoju vedy a bádania. Pokračoval mnohými konkrétnymi príkladmi a argumentmi, ktorými ukazoval na racionalitu a logickosť kresťanskej viery. Doslova preplnená univerzitná aula prof. Lennoxa so zaujatím počúvala a po dvoch hodinách inšpiratívnej prednášky učastníci odchádzali s mnohými podnetmi na rozmýšľanie. Pripravujeme pre vás dlhší článok, ktorý nájdete v novembrovém čísle Logosu.

Viac o prof. Johnovi Lenoxovi sa dozviete a jeho materiály a prednášky si môžete pozrieť na jeho stránke: johnlennox.org


Späť na správy