Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Pokračujeme – 10.7.2018

Pokračujeme – 10.7.2018

Tak máme za sebou prvé dva tábory  v Bystrej bolo asi 200 detí. Tábory boli skvelé a veľmi srdečne ďakujem všetkým vedúcim, animátorom a ďalším služobníkom, ktorí sa na táboroch podieľali.

Tábory sú dobré preto, lebo sa vyvíjajú a majú už vyše 20-ročnú tradíciu. Vždy po skončení počujeme, že „tento tábor bol najlepší“ – a nebolo tomu inak ani teraz. Na budúci rok bude znovu najlepší.

Tábory sú dobré, lebo vzrastá ich kvalita. Zvyšuje sa úroveň pedagogická, duchovná, kultúrna aj materiálna. Tímy sú čím ďalej profesionálnejšie.

Občas počuť názor, že tábory by mali byť duchovnejšie, alebo že by na nich mala byť hlbšia pastorácia detí. Nebolo by dobré ani jedno, ani druhé. Hlavnú úlohu vo formovaní duše dieťaťa majú rodičia, a preto hlbšie otázky ich duše je možné riešiť iba v spolupráci s rodičmi alebo s profesionálnymi psychológmi. Určite k tomuto cieľu neslúžia tábory. Aj spirituálna úroveň táborov má svoje limity. Je pravda, že v evanjelikálnych cirkvách sa väčšina detí rozhodne pre Ježiša na táboroch. Nie je ale možné vchádzať do hlbších duchovných skúseností bez povolaných ľudí, ako sú napríklad pastori alebo presbyteri.

Na našich táboroch je všetko v triezvej a rozumnej miere, a preto sú super. Ešte raz ďakujem.


Späť na správy