Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Pokračujeme – 10.7.2019

Pokračujeme – 10.7.2019

Leto sme začali krásne. Júnová konferencia priniesla svoje ovocie, chválili sme Pána, pokrstili sme nových ľudí a posilnili sme sa v Pánovi.

Skutočne vydarená bola kampaň s Andy Wallisom a Brunom Knutzenom. Pouličné evanjelizácie, kde kázal aj Andy a hrala skupina Frendi, boli jedny z najlepších, čo sme za posledné roky robili. Z každej evanjelizácie sme videli ľudí aj v zhromaždení.

Letné tábory. Srdečne ďakujem všetkým vedúcim, odviedli skutočne úžasnú robotu. S tábormi sme narazili na obmedzenia, čo sa týka kapacity. Mnohí rodičia chceli dať ešte svoje deti na tábor, ale pomerne skoro sa limity naplnili. Preto navrhujem na budúci rok pridať ešte jeden tábor pre cca 100 detí. Mládežnícky tábor mal mať podľa môjho názoru oveľa väčšiu účasť. Preto posilníme spoločné mládeže. Už na septembrovej konferencii bude v piatok mládež ako bývala (v prípade, že príde Henry Madava, bude zmena – lebo v piatok by bolo zhromaždenie s ním pre celú cirkev).

Pripomínam, že v sobotu 3. augusta (o 10:00 hod.) bude v Banskej Bystrici stretnutie pre všetkých služobníkov.

Aktualizované: stretnutie služobníkov v Banskej Bystrici je zrušené!

Požehnané a víťazné leto. Ježiš je Pán. Pokračujeme.


Späť na správy