Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Pokračujeme - 11.10.2017

Pokračujeme - 11.10.2017

Peter Gammons prekvapil, posledná kampaň bola zrejme najlepšia zo všetkých s ním. Vidno, že brat Peter je skúsený Boží služobník a svoju službu sformoval tak, aby v našom regióne priniesla čo najviac úžitku. Aj keď hovoril ľahkým tónom, vystríhal sa množstvu vtipov, ktoré sú súčasťou kázní služobníkov zo západu. Dlhšie vyučoval a to, ako ľahko prešiel k výzvam o spasení bolo excelentné. Ľudia reagovali, boli dotýkaní, prijímali Ježiša za svojho Pána a obnovovali svoj vzťah s Bohom.

Pri modlitbách za uzdravenie sa prejavilo silné pomazanie. V Banskej Bystrici sme boli svedkami, ako bol dvom ženám navrátený sluch. Zaujímavé na tom bolo, že tieto ženy pricestovali až z poľského Krakova, ale nie len to, pomýlili si dátum a prišli do Trenčína. O 18:00 vyrazili z Trenčína do Banskej Bystrice, prišli ku koncu zhromaždenia, išli na modlitbu za uzdravenie, začali počuť a šli domov. Pán odpovedal na ich vieru. 


Späť na správy