Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Pokračujeme – 13.3.2017

Pokračujeme – 13.3.2017

Po kampani s Kanaďanom Johnom Huizingom prebehla kampaň s Dánom Brunom Knutzenom. Obaja boli veľmi príjemní muži, ktorí milujú Pána. Odovzdali sa do služby pre Jeho meno a žijú vierou. Obaja na zhromaždeniach prorokovali, brat Bruno viac. Takže chcem zodpovedať na otázku, ako správne spracovať proroctvá.

Najskôr odpoviem na otázku, prečo sme boli a prečo stále sme na proroctvá opatrní, aj keď poznáme výroky Písma, ktoré nás k prorokovaniu povzbudzujú. Je to preto, lebo v posledných desaťročiach, keď Pán obnovuje duchovné dary v cirkvi, nesprávne prorokovanie spôsobilo veľa škôd. Prorokovalo sa nezodpovedne, nikomu neprekážalo, že sa proroctvá nenapĺňajú. Proroctvá sa používali na vnucovanie vlastného názoru druhým a prorokovali ľudia, ktorí nemali v poriadku vlastný život. Dokonca môžeme povedať, že čím bol človek zmätenejší, tým viac prorokoval. Ale platí ono známe: „Keď je niekto čudný, ešte to neznamená, že je prorok.“

1) Každé zjavenie, ktoré prijímame formou proroctva, musí byť v súlade s Bibliou – Božím Slovom.

2) Človek, ktorý vynáša proroctvo, musí sám mať život v poriadku, musí preukázať, že rozumie Pánovi a že jeho život prináša ovocie.

3) Každý kresťan je zodpovedný za svoj život, každý kresťan má byť vedený Svätým Duchom. Žiadne proroctvo nesmie byť v rozpore s jeho vnútorným svedectvom.

4) Ak ťa proroctvá povzbudili a sú v súlade s tým, čo prežívaš, je všetko v poriadku. Ak máš nejaké zmätky, poraď sa so skúsenými veriacimi, lebo duchovné dary sú na to, aby nás posilnili, a nie na to, aby vyvolali zmätok.

 


Späť na správy