Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Pokračujeme 13.7.2017

Pokračujeme 13.7.2017

Kresťanstvo by sa malo hlásiť k hodnotám a obhajovať ich. K akým? Sú to takzvané žido-kresťanské hodnoty – hodnoty konzervatívne. Patria k nim:

1) Slobodné uctievanie Boha – máme na mysli Boha Biblie, Stvoriteľa a vieru v Pána Ježiša Krista ako jedinú cestu k tomuto Bohu.

2) Duchovno-morálne hodnoty vyjadrené v Božom slove.

3) Požehnaná rodina – pevný zväzok muža a ženy, veľa detí, vlastný dom...

4) Právo dosiahnuť požehnanie – úspech v práci, prosperujúca firma je hodnotená kladne.

5) Spoločenské pravidlá – úcta k starším, ochrana slabých, pomoc núdznym. Tiež sem patrí dodržiavanie pravidiel bežného života, ako sú hygiena a obliekanie. Iné obliekanie používame do práce, na šport, do prírody na opekanie slaniny. Na spoločenské udalosti je vhodné formálne oblečenie: čím významnejšia udalosť, tým formálnejšie oblečenie.

Tieto pravidlá boli vždy rešpektované a nikdy s nimi nebol problém. Zničujúci úder dostali v druhej polovici minulého storočia pri revolte mladých ľudí zvanej hnutie hippies. Niektoré zložky spoločnosti sa z tohto úderu dostali. Vysoký politik sa nemôže obliekať a správať hocijako, podobne je to aj s manažérom v banke alebo v špičkovej firme. V týchto oblastiach ľudia nemajú problém podriadiť sa bontónu, čo sa týka správania a obliekania. Jediná oblasť, ktorá sa s tým nevie vyrovnať, je cirkev. Čo keby sme sa usilovali pozdvihnúť cirkev na vyššiu úroveň vo všetkých oblastiach a nevymýšľali?


Späť na správy