Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Pokračujeme - 14.8.2018

Pokračujeme - 14.8.2018

Henry Madava bol skvelý. Je to jeden z najväčších nositeľov pomazania, aký u nás kedy slúžil. Vo všetkom je požehnaný - v správaní, spôsobe kázne, múdrosti a pomazaní Svätého ducha. Každý, kto bol, mohol byť silne dotknutý Svätým duchom. O to viac je prekvapivé, že mnohí nechali príležitosť byť dotknutý prebudením ísť pomimo. Každý, kto chce prebudenie, predsa musí vyhľadávať tých, cez ktorých Boh prebudenie dáva. 


Späť na správy