Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Pokračujeme - 15.5.2018

Pokračujeme - 15.5.2018

Konferencia v Bratislave bola opäť skvelá. Doobedňajšie zhromaždenie bolo štandartné - chvály, modlitby, kázané slovo, služba. Všetko ako má byť. Večerné zhromaždenie venované 70. výročiu založenia štátu Izrael dopadlo dobre, dokonca môžeme povedať nad očakávania. Bola veľmi dobrá účasť, kvalitní rečníci aj hudobníci a hlavne bola veľmi srdečná atmosféra. Každý kto bol, určite odišiel požehnaný s uistením v srdci, že bol v správny čas na správnom mieste. Tí, ktorí ste neboli, pozrite si záznam

Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí prispeli ku zdarnému priebehu konferencie - technikom, hudobníkom, organizátorom. Bratislavský zbor zvládol úlohu hostiteľa na výbornú. 

Jedna veľká akcia je za nami. Teraz si trochu oddýchneme a začneme sa pripravovať na akciu ďalšiu. V dňoch 15. - 17. júna 2018 bude v Banskej Bystrici ďalšia konferencia. Hosťom na nej bude mimoriadny Boží muž, náš priateľ Guillermo Prein z Argentíny. Upozorňujem, že bude slúžiť už v piatok večer na mládeži (samozrejme môže prísť ktokoľvek), v sobotu bude mať jedno zhromaždenie a bude slúžiť aj v nedeľu. Isteže dnešná technika umožňuje pozrieť si zhromaždenie z tepla domova, vďaka Bohu za to. Vždy je však lepšie byť osobne pri tom, keď spoločne hľadáme Pána a dejú sa veci posilňujúce vplyv Božieho kráľovstva. Takže uvidíme sa v Banskej Bystrici a ešte raz všetkým ďakujem za bratislavskú konferenciu. Pokračujeme.


Späť na správy