Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Pokračujeme - 16.11.2017

Pokračujeme - 16.11.2017

S veľkou láskou pozývam všetkých na konferenciu. Stretol som sa s názorom, že konferencie sú často. Mojou odpoveďou je, že nie sú. Chybou je, že v posledných rokoch ich bolo menej. Namiesto konferencií spoločných sme sa pokúšali o regionálne, no tie nedoniesli toľko ovocia, koľko sme očakávali. Preto frekvencia spoločných konferencií každé dva mesiace je úplne optimálna. Konferencie nás jednoznačne posúvajú dopredu. Staňte sa tvorcami týchto podujatí - svojou účasťou, modlitbami, očakávaním, vierou. Viem, že mnohí z Vás už dlhodobo si tento postoj privlastnili a určite to prináša požehnanie do ich životov. Vidíme sa cez víkend.

PS: Upozorňujem, že mládež je na hale na Štiavničkách. 


Späť na správy