Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Pokračujeme – 16.3.2020

Pokračujeme – 16.3.2020

Pokoj Boží, bratia a sestry. Prajem každému, nech sa v jeho živote naplnia zasľúbenia, ktoré majú súvis s vykupiteľským dielom Pána Ježiša Krista.

Milovaný, prajem ti, aby si sa mal vo všetkom dobre a že by si bol zdravý, tak ako sa má dobre tvoja duša.“ (3Jn 2)

Pevne veríme, že toto obdobie cirkev prejde víťazne, budeme silnejší a budeme mať lepší vzťah s naším Spasiteľom. Teraz sa síce nemôžeme stretávať na bohoslužbách, ale môžeme maximálne využiť výdobytky techniky, moderné technológie a mať obecenstvo cez internet a mobilných operátorov. Je na kreativite každého pastora, aby život v cirkvi zorganizoval tak, aby sa každému dostalo povzbudenie z Božieho slova a možno aj praktickej pomoci. Na nikoho nesmieme zabudnúť, nikto sa nesmie cítiť osamelý.

V Banskej Bystrici ideme zorganizovať život tak, že vytvoríme virtuálne Hangout skupiny a ak to vidíte za dobré, môžete nás nasledovať. Virtuálna skupina sa vie stretnúť v reálnom čase. Nie síce fyzicky, ale prostredníctvom obrazu a zvuku. Veľmi bude závisieť na vedúcich týchto skupín. Zdá sa rozumné, že táto skupina by mala mať 5 – 10 účastníkov. Títo účastníci sa zobrazia malými ikonkami a keď začne niekto hovoriť, jeho obraz sa zväčší. Táto skupina môže mať normálny priebeh – chvála, modlitba, kázanie Božieho slova. A nezabudnite aj na štedrosť.

Týždenný program navrhujem takto: V stredu bude LIVE Biblická hodina vysielaná z BB (19:00 h.), v piatok virtuálne Hangout skupiny. Tieto skupiny si zorganizujte sami, nebudem do nich vstupovať, lebo by to bolo technicky náročné. V nedeľu bude LIVE bohoslužba z Banskej Bystrice (11:00 h.). Zhromaždite sa doma pred obrazovkami, o 10:15 h. pustíme chvály a potom bude ďalší program.

Nižšie si prečítajte mená bratov, ktorých navrhujeme ako vedúcich a je na vás, aby ste sa zorganizovali tak, aby virtuálne skupiny nepresahovali 10 ľudí. Ak bude treba, založíme skupiny ďalšie. Ale najprv nech sa sformujú tieto skupiny. Tiež si nižšie môžete prečítať aj technické pokyny na vytvorenie virtuálnej Hangout skupiny.

Buďte pevní a silní. Naším Bohom je Ježiš Kristus, ktorý je Víťazom nad všetkým. Pokračujeme.

 

Mená vedúcich (pre B. Bystricu a okolie):

Belko, Tomaník, Bela, Luka, Luprich, Ziman, Zahradníček D., Zahradníček J., Jančíková, Sršeň, Matušek B., Kupčová, Kupčo, Ukropová, Filipko, Riečičiarová K., Lengyel, Kříž ml., Šimonovič, Matušeková R., Babic, Hronec, Greško, Toman, Hruška, Lukačka, Chabada J., Tomík, Hlinková

 

Pokyny pre virtuálne Hangout skupiny:

  • do smartfónu si treba stiahnuť (a nainštalovať) aplikáciu Google Hangouts
  • do skupiny sa dá prihlásiť aj z počítača cez stránku https://hangouts.google.com/
  • podmienkou je mať vytvorený google účet (tento už má každý, kto používa Gmail)
  • vedúci skupiny popridáva účastníkov a vytvorí skupinový videohovor cez aplikáciu Google Hangouts (aplikáciu musí mať každý z účastníkov nainštalovanú a spustenú)
  • vedúci skupiny musí mať každého účastníka skupiny v kontaktoch aj s ich gmailovými adresami
  • v prípade problémov oslovte digitálne zdatných bratov vo svojom okolí

 


Späť na správy