Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Pokračujeme - 16.4.2014

Pokračujeme - 16.4.2014

Zmysel kresťanstvu dáva to, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Nielen kresťanstvu, ale zmysel a nádej to dáva úplne všetkému. Keby Ježiš nevstal z mŕtvych, znamenalo by to, že sme definitívne poddaní ničote, zániku a akékoľvek ľudské snaženie je iba pachtenie a honba za vetrom.

Na základe faktu, že jeden človek zomrel a vstal z mŕtvych, sa mení úplne všetko. Nezvíťazila smrť a márnosť, ale život a láska, ktoré nikdy nepominú. To, že vstal z mŕtvych jeden človek, znamená, že mŕtvi vstávajú z mŕtvych, a vstanú aj ďalší a ich túžba po láske a po živote bude naplnená. Nechcel by som byť materialistom.

Prajem všetkým radostné prežitie veľkonočných sviatkov.


Späť na správy