Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Pokračujeme – 16.4.2019

Pokračujeme – 16.4.2019

Cirkev v našom regióne sa teší tým najlepším podmienkam, aby mohlo byť prebudenie. Môžeme slúžiť Pánovi takmer bez obmedzení (úplná sloboda a priazeň sveta nie je nikde a tá trocha šikany zo strany náboženských organizácií a nášho milého ministerstva patrí k veci). Záleží na nás, ako tento čas využijeme. Na to, aby bolo prebudenie, sa musíme pridŕžať nasledovných bodov:

1) Treba, aby bol kázaný Kristus. Využijeme všetky možnosti cez osobné evanjelizácie až po veľké kampane.

2) Treba vyučovať biblické pravdy a nie tradíciu, inak by sa Pán k našej práci nadprirodzene nepriznal.

3) Ostávame otvorení voči Svätému Duchu prijímame dary, ovocie, prejavy a aj radosť Pánovu bez predsudkov.

4) Nesmieme zabúdať na duchovný boj a exorcizmus, lebo zlé duchovné sily rôznym spôsobom brzdia prebudenie.

5) Naše bohoslužby musia byť moderné a zároveň dôstojné. Nech je zachovaný poriadok, slušné správanie a zároveň chvály a vôbec všetko nech je moderné.

6) Využívajme najnovšie technológie – hudobné nástroje, aparatúru, kamery, osvetlenie, ako aj možnosť komunikovať cez YouTube a sociálne siete.

7) Predovšetkým buďme srdeční, láskaví a milí. Zákonníci, prestaňte sa starať do druhých ľudí a povyberajte si brvná z vlastných očí.


Späť na správy