Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Pokračujeme – 17.10.2017

Pokračujeme – 17.10.2017

Občas sa stretneme s názorom, že by sa kresťania nemali miešať do politiky. Poviem vám otvorene, že je to hlúposť, a riadna.

Jednu skupinu, ktorá šíri tieto názory, viem pochopiť. Sú to ľudia, ktorí sa o politiku zaujímajú a chcú mať podiel na politickej moci a tak získať prístup k možnostiam, financiám, konexiám, ľudovo povedané – ku korýtku. Nezabúdajme, že politici, prezident, ministri, poslanci, od Národnej rady až po miestne zastupiteľstvá, nič neprodukujú. Z parlamentu ani z radnice netrčia komíny, ani sa tu nič nepestuje. Iba sa rozhoduje o tom, čo už sa vyprodukovalo. Vo forme daní sa vyzbierajú prostriedky, tie sa potom prerozdeľujú. Čím užšia skupina „zasvätených“, tým lepšie – pre nich.

Druhú skupinu už chápem menej. Sú to samotní kresťania. Z rôznych dôvodov, často kvôli zlému vyučovaniu, neznalosti alebo z lenivosti, vyhlasujú, že oni hľadajú Božie kráľovstvo a do politiky sa nestarajú. Isteže, Božie kráľovstvo je jediná dokonalá a spravodlivá forma vlády, ale tu na Zemi je najlepšia forma vlády demokracia. Čím viac čestných, serióznych, rozhľadených a morálnych ľudí sa v demokracii angažuje, tým lepšie funguje. Inak demokracia vynesie do pozícií ľudí najsilnejších, najprefíkanejších, ale nie najlepších.

Aj títo kresťania pravdepodobne chcú, aby sa ľudia obrátili a bolo prebudenie. Teoreticky si predstavme, že by sa všetci obrátili, ale nikto by nechcel do politiky. Nebude vláda, nebudú starostovia, nebude mať kto vládnuť, nebude mať kto rozhodovať. Hlúpe, však? A preto kandidujme a voľme, a to na všetkých úrovniach.


Späť na správy