Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Pokračujeme - 21.11.2017

Pokračujeme - 21.11.2017

Konferencia bola, akože ináč, skvelá. Ozaj. Krásne chvály, hojná účast, vyliatie Svätého Ducha a to, že sa krstilo zase niekoľko desiatok ľudí, je dôkazom Božej priazne a toho, že ideme správnym smerom. Dokazuje to vzrastajúca účast.

Táto konferencia bola špeciálna odkazmi. Zaoberali sme sa náročnou témou a tou je zmena mysle, srdca, nášho ja. Zaoberali sme sa tým, ako zboriť hradby mysle a zboriť hradby, ako sú neodpustenie, psychické putá alebo odmietnutie. To, že pri službe bolo viacej plaču ako obvykle, je dôkazom, že Božie slovo zasiahlo ľudské srdcia. Čakáme dobré zmeny. Pokračujeme.  


Späť na správy