Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Pokračujeme – 21.12.2018

Pokračujeme – 21.12.2018

Všetkým prajem požehnané Vianoce. Je čo si pripomínať, je čo sláviť, je nad čím sa radovať. Vtelenie Božieho Syna je najlepšou správou pre celý svet. Narodilo sa dieťa, narodil sa človek z mäsa a kostí, v ktorého žilách kolovala krv nepoškvrnená hriechom. Nebyť tejto krvi, všetko je stratené. Ježiš sa nenarodil preto, aby si užil život tu na zemi, ale preto, aby svoj život položil ako výkupné za nás hriešnikov.

Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, v ľuďoch zaľúbenie.“ (Lk 2,14)


Späť na správy