Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Pokračujeme – 22.12.2017

Pokračujeme – 22.12.2017

To, že sa Boží Syn stal človekom, úplne zmenilo význam celého vesmíru. To, že Boh na seba zobral ľudské telo a človekom už ostal, je fakt, ktorého význam presahuje naše chápanie.

Príchod Spasiteľa spôsobil rozruch na celej zemi a boli vyjavené rôzne postoje ľudských sŕdc. Králi z východu, vedení hviezdou, sa prišli pokloniť narodenému židovskému Kráľovi. Herodes sa rozhodol, že dieťa zabije, aj keď vedel, že ide proti Písmam a proti Bohu. Obyčajní ľudia, ako pastieri, sa z Ježiša radovali – aj my sa radujme.

Všetkým prajem krásne prežitie Vianočných sviatkov.

 


Späť na správy