Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Pokračujeme – 22.8.2019

Pokračujeme – 22.8.2019

Leto je skvelé. Hodnotím ho podľa nasledovného:

1.) Mimoriadne dobrá služba bola voči deťom, prebehli rôzne tábory, za čo všetkým pracovníkom veľmi pekne ďakujem.

2.) Uskutočnilo sa množstvo evanjelizačných kampaní.

3.) Napriek dovolenkám boli dobré bohoslužby s vysokou účasťou, čo svedčí o tom, že zbory vyrástli.

Čiže cirkev sa má dobre. Je na každom z nás, aby sme si ruky udržali čisté, mali vzťah s Pánom na každodennej báze – na modlitbách, v uctievaní a pri čítaní Božieho slova. Požehnaný zvyšok leta.


Späť na správy