Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Pokračujeme – 23.7.2020

Pokračujeme – 23.7.2020

Konferencia bola opäť skvelá. Chválili sme Pána, vylieval sa Svätý Duch, množstvo novouverivších sa pokrstilo, aj účasť na konferencii bola požehnaná. Zažili sme už množstvo požehnaných konferencii, táto má však bezpochyby prívlastok najdôležitejšia. Po jarnom výpadku kvôli koronakríze sme teraz v letnom období, v ktorom sú nástrahy poľujúce na duše veriacich. Z týchto dôvodov bolo dôležité zapnúť na vyššie obrátky. Podstatnejšie však bolo niečo iné. Ukázali sme, že vieme praktizovať spoločnú vieru aj v neštandardných podmienkach. Dúfam, že ste nevynechali konferenciu kvôli strachu z COVIDU-19 (toto sa dá pochopiť) alebo kvôli rúškam a dezinfekcii (toto sa pochopiť nedá).

Preto skutočne ďakujem všetkým, ktorí ste túto konferenciu vytvorili. Cítili sme, že Boh je s nami a že vstupujeme do mimoriadne plodného obdobia. Buďte pri tom.


Späť na správy