Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Pokračujeme – 24.11.2017

Pokračujeme – 24.11.2017

Keď som bol v lete v Budapešti s Dánom Brunom Knutzenom, pastor Sándor nás vyzval, aby sme povedali v zhromaždení pozdrav. Túto stredu hovoril na zhromaždení v Hit Gyülekezete náš priateľ Alex Peremot. Ako sa tam dostal? Na poslednej konferencii sa na večeri spriatelil s Józsefom Nagyom a ten ho pozval do Budapešti. Prečo o tom píšem? Nielen pre to, že vo svojom príhovore Alex vychválil našu prácu, čo mi (aj keď vyznávam, že som mŕtvy pre pochvaly), ulahodilo.

Chcem vysvetliť náš vzťah k Hit GyülekezetePo prvé. KS bolo založené ešte skôr, ako sme sa s Hitom stretli. Po druhé. Bol som to ja a pastor Gabriel Minárik, kto začal budovať vzťahy s pastorom Sándorom Némethom a ďalšími služobníkmi. Zároveň sme budovali vzťahy s ďalšími zahraničnými služobníkmi. V posledných rokoch bolo počuť názory, že sa od Hitu odkláňame a sme málo promaďarský. Zažili sme aj odtrhnutie zboru zo štruktúry KS, ktorého zdôvodnenie bolo, že sa pripájajú priamo k Hitu. Samozrejme, že je to beťárske klamstvo, ktoré malo pretrieť kórachovitosť a zároveň to prezradzuje sektárske zmýšľanie o štruktúre cirkvi.

Ako vidíte na príklade Alexa Peremota, je treba rozvíjať vzťahy so služobníkmi naprieč národmi a usilovať sa o skutočnú internacionálnu jednotu cirkvi. V žiadnom prípade to nemôže poškodiť náš vzťah so zborom HIT, ktorý najviac ovplyvnil náš vývoj. Sándor Németh je našťastie rozumnejší ako niektorí, ktorí sa vydávajú za jeho skutočných učeníkov.


Späť na správy