Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Pokračujeme – 25.5.2017

Pokračujeme – 25.5.2017

Prečo stále povzbudzujeme ku kázaniu evanjelia? Lebo sprostredkuje poznanie Boha, pochopenie neviditeľných vecí a hlavne spasenie. Kázanie evanjelia nemôžu nahradiť:

1) Rituály, ceremónie, zasväcovanie ani sviatosti. V Starom zákone bohoslužba prebiehajúca v stánku (neskôr v chráme) bola predobrazom, tieňom budúcich vecí.

2) Kázanie evanjelia nenahradia hudobné skupiny. Je poľutovaniahodné, keď vidíme, ako ľudia putujú na konferencie a festivaly, kde sú hlavným ťahákom zvučné mená hudobných zoskupení. Nič v zlom, ale verte, že v prvej cirkvi to tak nebolo.

3) Kázanie slova nenahradí vyumelkovaná akademická reč. Vycibrená reč napísaná na papieri, pripravená dávno predtým, možno má svoje miesto, ale v žiadnom prípade nenahradí kázanie evanjelia. Pri kázni Boží služobník často hovorí spontánne, často robí odbočky podľa toho, ako ho vedie Svätý Duch. Toto kázanie svet považuje za bláznivé, ale donáša život. Kážme!


Späť na správy