Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Pokračujeme – 28.5.2018

Pokračujeme – 28.5.2018

Začali sme posilňovať význam služby. Jednoducho: od kvality služby sa odvíja kvalita cirkvi, od kvality cirkvi sa odvíja kvalita života rodín ale aj osobného života. Samozrejme, kvalita služby má vplyv na spoločnosť ako takú.

Špeciálne posilňujeme službu pastiersku. Pastier patrí medzi služobné dary (Ef 4), ale existuje množstvo pomocných pastierov, ktorí sami nie sú služobnými darmi, ale prácu pastiera vykonávajú pod týmto darom. Zjednodušene povedané, sú to ľudia, ktorí majú vplyv na ďalších ľudí – vedúci domácich skupín, misijných skupín, vedúci modlitieb atď.

 

Čo je náplňou takéhoto pastiera:

1) Ponúknutie času, vzťahu, záujmu, komunikácie…

2) Poskytnutie rady, pastorácie, pomoci v životných otázkach.

3) Vyučovanie – tu sa vyžaduje dobrá znalosť Biblie, aj keď v našom koncepte nekladieme na skupinách na vyučovanie až taký dôraz, keďže máme veľa slova na bohoslužbe.

4) Potešovanie, obveseľovanie, „dávanie hore“ z komplikovaných životných situácií.

5) Zhromažďovanie oviec, volanie na stretnutia (sms, MT, mail…).

6) Zabudovanie novoobrátených!!! Je to jedna z najdôležitejších činností, ktoré očakávame od pomocných pastierov. Mladší bratia sú vždy vysoká priorita.

7) Posúvanie oviec do stredu stáda k vedeniu zboru. Činnosť vlkov v rúchu baránka je práve opačná. Spochybňujú vedenie, ťahajú ovce na perifériu a potom von zo zboru.

8) Títo pastieri musia ovciam pomôcť nájsť v zboroch miesto a službu.

9) Riešenie problémov medzi rozvadenými ovcami. Na základe Biblie treba vypočuť obe strany a snažiť sa spor urovnať tak, aby došlo k odpusteniu, zmiereniu a obnove vzťahu.

10) Komunikácia s vedením, informácie. Nie je tak ani odovzdať informácie čo sa na skupine preberalo, ale hlavne o to, ako sa majú ovce. Informácie o účasti na skupine sú samozrejmé.

 


Späť na správy