Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Pokračujeme - 4.10.2017

Pokračujeme - 4.10.2017

Sláva Pánovi! Na prvom kole Biblickej školy sa zúčastnilo okolo 860 študentov. Pokiaľ viem, tak technika fungovala bez väčších problémov a myslím, že bolo celkom zaujímavé pozerať na prenosy z rôznych miest. Aj prednášky boli podľa môjho názoru na dobrej úrovni, ohlasy sú dobré. Teraz je dôležité, aby sme nadšenie, ktoré na škole je, udržali aj do budúcnosti. Škola sa bude naďalej tvarovať tak, aby doniesla čo najviac úžitku za čo najmenej námahy. Štyri hodiny intenzívneho vyučovania raz za mesiac sa mi zdajú optimálne. Ak budete venovať v týždni hodinu-dve, aby ste si prečítali skriptá a požadované biblické pasáže, bude to dobré. Porastiete v známosti slova. Verím, že Biblická škola nájde pevné miesto v živote našej cirkvi.

 


Späť na správy