Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Pokračujeme – 8.1.2020

Pokračujeme – 8.1.2020

Pokoj vám. Tak, ako som už viackrát spomenul, posledný rok (aj roky) boli skutočne požehnané. Teraz sa postíme, modlíme a hľadáme Pána, aby sme požehnanie zažili ešte viac a viac poznali Pána osobne.

Rok začína krásne. Je pred nami konferencia a potom sa rozbiehajú kampane, ktorých cieľom je rozšíriť Božie kráľovstvo vo všetkých oblastiach. Za zmienku stojí týždenná februárová kampaň s Richardom Mooreom a blížiaca sa marcová konferencia s Bennym Hinnom (5. - 6. marca 2020 v Ostrave).

Toto je pravdepodobne posledná konferencia, na ktorej budú v sobotu 2 zhromaždenia (o 10:00 a 17:00 hod.), v piatok o 18:00 h. bude mládežnícka konferencia. Na ďalších konferenciách už budú bývať až 3 zhromaždenia (počas soboty).

Hosťom na tejto konferencii bude Henry Hinn, ktorý patrí k významným služobníkom. Tešíme sa na požehnanie, ktoré zažijeme. Uvidíme sa v Banskej Bystrici (10. - 11.1.2020).


Späť na správy