Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Pokračujeme – 8.6.2020

Pokračujeme – 8.6.2020

A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, nepohnuteľní, rozhojňujúci sa vždycky v diele Pánovom vediac, že vaša práca nie je márna v Pánovi.“ (1Kor 15,58)

Súčasná situácia spôsobená koronavírusom zapríčinila, že cirkvi prešli na veľmi voľné tempo alebo úplne vypli. Niekto by mohol dôjsť k názoru, že toto tempo stačí. Je to veľký omyl. Úspešná cirkev musí žiť dynamicky, vo veľkom nasadení. Ak sa tempo zvoľní, chvíľu to vyzerá tak, že sa nedeje nič, no potom sa vyplavia problémy všetkého možného druhu, lebo dielo Pánovo oslablo a démoni sa posilnili. Preto všetkých povzbudzujem, aby ste prehodnotili svoj vzťah k Božej práci a naštartovali znovu. Povzbuďte tých, ktorí zvlažneli, už nie je dôvod zostávať mimo zhromaždení.

Z tohto dôvodu sme uvážili, že zorganizujeme konferenciu 17. - 19.7.2020 v Banskej Bystrici. Možno ešte budú nejaké obmedzenia, možno nie. Každopádne sa konferencia uskutoční. Účasť prisľúbil Henry Hinn. Zhromaždení bude viac – začíname v piatok a končíme nedeľou. Bližšie informácie poskytneme v najbližších dňoch.


Späť na správy