Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Pozvánka

Pozvánka

Drahí bratia, sestry, znovu vás pozývam na seminár s Jozsefom Nagyom (sobota 30.11.2019, 16:00, Banská Bystrica). Téma je rodina. Táto téma je veľmi dôležitá a musím priznať, že sme ju trochu zanedbávali. Preto má toto zhromaždenie veľký význam. Poprosil som Jozsefa, aby sa dotkol všetkých štandardných tém – výber manželkého partnera, výchova detí, manželstvo. Dôraz bude na tému ako udržať deti v Pánovi, t.j. ako s nimi prejsť obdobie puberty, ako jednať s detským vzdorom, atď. Bude priestor aj na otázky a odpovede, aj na službu pri prípadoch, ktoré sú akútne.

V nedeľu bude brat Jozsef slúžiť na zhromaždení v Banskej Bystrici (1.12.2019, 10:00 hod.). V prípade, že by ste chceli zostať do nedele, prosím, aby ste sa ozvali čím skôr (Martina Šafaříková: +421 904 004 830, v čase 20:00 - 8:00 poprosíme SMS). Zabezpečili by sme penzión Medený Hámor.


Späť na správy