Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Pozvánka na konferenciu

Pozvánka na konferenciu

Komorník etiópskej kráľovnej Kandáky hľadal realitu Boha. Vynaložil na to úsilie a cestoval vtedajšími dopravnými prostriedkami do Jeruzalema. Ako vieme, Boh jeho postoj poctil. Komorník si z Jeruzalema vezie Písma, evanjelista Filip mu ich vyloží, komorník sa stretáva s Bohom a necháva sa pokrstiť (Skutky 8. kap.). Stvoriteľovi sa páči, keď Ho hľadáme s úsilím, námahou a obeťami.

Viem, že na konferenciu musíme cestovať, nebudeme spať v posteli, na ktorú sme zvyknutí, a viac hodín strávime v zhromaždení. Robíme to preto, lebo vieme, že Ježiš je realita, a keď sa dotkne hĺbky nášho srdca, stojí to za každú námahu. Nech Boh požehná každého, kto pilne hľadá Božie kráľovstvo. Nech odídeme z konferencie zmenení. Vieme, že služba pastora Preina tieto premeny do ľudských životov prináša. Keď sú dotknuté desaťtisíce veriacich v Argentíne, budeme aj my. Tešíme sa na víkend.


Späť na správy