Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Pozvánka na stretnutie s Alexom Peremotom

Pozvánka na stretnutie s Alexom Peremotom

Bratia a sestry, pripomínam, že už túto sobotu 20.6.2020 bude v Žiari nad Hronom slúžiť Alex Peremot (o 18:00 hod. / ulica Chrásteka 25). Pozývam hlavne ľudí z regiónu Žiaru, ale aj zo Žarnovice, Zvolena, Banskej Štiavnice a Banskej Bystrice.

Pastor Jaroslav Kříž


Späť na správy