Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Pozývame vás na bohoslužbu s Festusom Nsohaom

Pozývame vás na bohoslužbu s Festusom Nsohaom

Pozývame vás na bohoslužbu s Festusom Nsohaom, ktorý je zakladateľ Holy Ghost End Time Ministries Int. a starší pastor Cirkvi Oáza v Českej republike. Od Boha prijal povolanie pre medzinárodnú službu, ktorá zasahuje ľudí takmer po celom svete – či už službou v cirkvách, na medzinárodných konferenciách alebo prostredníctvom televízneho vysielania.

Cirkev Oáza je založená na Božom slove, hlásacia sa k letničnému odkazu prvej cirkvi. Služba Festusa Nsoha se vyznačuje víziami, zjaveniami a vhľadom do tajomstiev Ježiša Krista.

S láskou vás všetkých pozývame – v nedeľu 22.8.2021 o 10:00 h. v Banskej Bystrici (Lazovná 72).


Späť na správy