Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Prednášky o evanjelizácii s Jozsefom Nagyom

Prednášky o evanjelizácii s Jozsefom Nagyom

Bratia, sestry, najbližšie 3 plánované piatkové Zoom-stretnutia s pastorom Jaroslavom Křížom sa neuskutočnia. Namiesto toho vám odporúčame online-prednášky o evanjelizácii s Jozsefom Nagyom, ktoré sa uskutočnia tiež v piatok podvečer. Viac info poskytneme v najbližších dňoch, sledujte web, YouTube a Facebook.


Späť na správy