Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

PRIPOJTE SA!

PRIPOJTE SA!

Pastor Jaroslav Kříž bude 1x do týždňa vysielať Biblické vyučovania:

streda | 18:00 hod. | Biblické vyučovanie

Pripojte sa: www.milost.sk/live

* svoje otázky nám môžete posielať na: info@milost.sk


Späť na správy