Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

PRIPOJTE SA!

PRIPOJTE SA!

Pastor Jaroslav Kříž bude 2x do týždňa vysielať zo zboru z Banskej Bystrice:

streda – 18:00 hod. (Biblické vyučovanie)
nedeľa – 10:00 hod. (Bohoslužba)

Pripojte sa: www.milost.sk/live

* svoje otázky nám môžete posielať na: info@milost.sk


Späť na správy