Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

PRIPOJTE SA!

PRIPOJTE SA!

Pastor Jaroslav Kříž bude niekoľkokrát do týždňa vysielať z Banskej Bystrice, je možné sa toho interaktívne zúčastniť.

streda | 18:00 hod.
štvrtok | 18:00 hod.
piatok | 18:00 hod.
nedeľa | 10:00 hod. 

Pripojte sa: www.milost.sk/live

* svoje otázky nám môžete posielať na: info@milost.sk


Späť na správy