Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

PRIPOJTE SA!

PRIPOJTE SA!

Pastor Jaroslav Kříž bude niekoľkokrát do týždňa vysielať z Banskej Bystrice, je možné sa toho interaktívne zúčastniť.

streda | 18:00 hod.
štvrtok | 18:00 hod.
piatok | 18:00 hod.
nedeľa | 10:00 hod. 

Pripojte sa: www.milost.sk/live

* svoje otázky nám môžete posielať na: info@milost.sk


Späť na správy