Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Plány pre Tretí chrám v konkrétnejšej podobe

Plány pre Tretí chrám v konkrétnejšej podobe

Chrámový inštitút v Jeruzaleme (židovská náboženská organizácia usilujúca sa o obnovenie jeruzalemského chrámu) prezentoval verejnosti svoj pokrok v prípravách na vybudovanie Tretieho chrámu – predstavili detailné stavebné plány pre miestnosť Sanhedrinu, zvanú Komora tesaného kameňa (Chamber of Hewn Stone).

Plány, ktoré zohľadňujú špecifické požiadavky pre zhromažďovaciu miestnosť, zhotovila špičková izraelská architektonická firma, najatá Chrámovým inštitútom. Projekt zároveň obsahuje modernú infraštruktúru 21. storočia, citlivo integrovanú do objektu – internetové porty, bezdrôtový komunikačný systém, výťahy, klimatizáciu a podzemné parkovisko.

Miestnosť Sanhedrinu je sála pri severnej stene Chrámu, kde má zasadať 70 židovských starších. Títo svoju autoritu odvodzujú z Tóry, kde Mojžiš ustanovil 70 starších (4. Mojžišova kniha 11,16-17), ktorí mu pomáhali niesť bremeno vedenia ľudu Izraela.

Zasadacia hala Sanhedrinu sa nachádza v blízkosti miestnosti, kde býva uložená truhla zmluvy.

Súčasťou článku je video-prezentácia projekcie.

Zdroj: www.templeinstitute.org


Späť na správy