Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Prvá míľa | Derek Prince

Prvá míľa | Derek Prince

V Ježišových dňoch mal rímsky vojak právo, aby ťa jednu míľu prinútil niesť jeho batožinu. To je dosť veľa. Ježiš to však zobral ešte o krok ďalej.

Autor Derek Prince poukazuje na to, že:

     * Láska "prikrýva", ale "nezakrýva"
     * Chrabrá cnosť je kresťanská

V dnešnej egocentrickej, sebeslúžiacej spoločnosti nebola potreba "ísť druhú míľu" nikdy väčšia. Nemôžeš urobiť "druhú míľu", kým si neurobil tú prvú.

V prípade záujmu si knihu môžete objednať v našom e-shope.


Späť na správy