Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Robert Morris | Nadmieru požehnaní

Robert Morris | Nadmieru požehnaní

Štedrosť nestačí! Naučte sa umeniu správcovstva. Kniha je o pláne, ako dobre spravovať peniaze, obsahuje biblické princípy, prostredníctvom ktorých môžete dosiahnuť finančné ciele a zredukovať stres.

V prípade záujmu si knihu môžete objednať v našom e-shope.


Späť na správy