Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Seminář o manželství – Peter Kuba

Seminář o manželství – Peter Kuba

Manželství:

  • je od Boha
  • je to služba
  • rychle odpouštěj
  • funguje na základě obětavosti

Bůh napravuje manželství tak, že intervenuje do životů muže a ženy zvlášť. I špatné manželství se dá napravit. Boží vůle pro Tebe je dělat svého partnera šťastným a naopak, pak to musí fungovat. Pokud ne, změň myšlení, chápej manželství správně a pracuj na sobě. Každé období manželství je požehnané období – čertvé, s dětmi, po odchodu dětí, …

Rozhodni se dnes a pokud to vydrží jen jeden den, druhý den začni znova.

Zdroj: milost.cz, 1.9.2018 (Blanka Svobodová)


Späť na správy