Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Stanovisko spojené s koronavírusom

Stanovisko spojené s koronavírusom

Bratia a sestry, v plnej miere rešpektujeme stanovisko Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky. Vzhľadom na oficiálny zákaz verejných podujatí na celom území štátu, sú bohoslužby Kresťanských spoločenstiev do odvolania zrušené.

To, ako bude zorganizovaný život cirkvi, sa dozviete od svojich pastorov. S ohľadom na rozdielny počet ľudí v zboroch bude táto organizácia rôzna. Vieme však, že cirkev bude napredovať ďalej, lebo ani koronavírus a ani brány pekiel ju nemôžu zastaviť. Naopak, platí zasľúbenie, že "tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré" (Rim 8,28).

Buďte dobrej mysle, aspoň vyskúšame rôzne formy, ako môže cirkev fungovať, a veľkou pomocou nám bude v týchto dňoch internet.


Späť na správy