Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Stretnutie služobníkov a družstva VERLEN

Stretnutie služobníkov a družstva VERLEN

Bratia, sestry, všetkých vás pozývam na pracovné stretnutie do Banskej Bystrice – v pondelok 9.12.2019 o 18:00 hod. Na tomto stretnutí zorganizujeme služby od parkoviska až po chytačov. Pripravte si prípadné návrhy na zlepšenie práce. Tiež tam odznie niečo o vedení skupín.

Asi o 19:30 hod. budeme pokračovať schôdzou družstva VERLEN. Zoznámim vás s aktuálnym stavom a aj so vzrušujúcimi plánmi do budúcna. Teším sa.

Pastor Jardo


Späť na správy