Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Stretnutie služobníkov na ZOOMe

Stretnutie služobníkov na ZOOMe

Dnes večer (pondelok 18.9.2023) o 18:00 bude stretnutie služobníkov pre tých, ktorí patria pod banskobystrický zbor, okrem BB ide aj o zbory a misijne skupiny v ZH, BŠ, LV, KA, ZV a ďalšie pripojené skupiny. K vysielaniu sa môže pripojiť každý, kto chce slúžiť Pánovi.

 

https://us02web.zoom.us/j/3805280419
Meeting ID: 380 528 0419


Späť na správy