Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Svetový počet Židov je stále menší ako v roku 1939

Svetový počet Židov je stále menší ako v roku 1939

Počet ľudí, identifikujúcich sa ako Židia, či už nábožensky, alebo etnicky, je stále menší ako pred začiatkom 2. svetovej vojny. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil Centrálny štatistický úrad Izraela. Dnes je na svete 14 511 000 Židov, čo je o pol milióna viac ako v roku 1922, ale menej ako v predvečer druhej svetovej vojny, kedy ich bolo na svete 16 600 000.

Väčšina Židov, približne 6 446 000, žije v Izraeli. Ostatne, tu je možné ich počty tiež najlepšie štatisticky podchytiť. Izraelská židovská populácia je štatisticky sledovaná od založenia štátu v roku 1948, kedy bolo v Erec Jisrael 650 000 Židov. Židovská populácia tu vďaka vysokej pôrodnosti a prisťahovalectvu vzrástla viac ako desaťnásobne. Celosvetovo potom židovská populácia narástla od konca 2. svetovej vojny len o 26%, zatiaľ čo celosvetová populácia sa navýšila z 2,5 na 7,5 miliárd ľudí.

Zdroj: ztis.cz, 13.4.2018 (-rjw-)


Späť na správy