Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Týždeň podľa Daniela Šobra

Týždeň podľa Daniela Šobra

Vydanie 12.11.2018 

Tento komentár si môžete vypočuť na stránkach milost.tv a YouTube.

Vitajte pri počúvaní ďalšieho dielu komentára vybraných udalostí, ktorý vám prináša pohľad na svet kresťanskými očami. 

Na Slovensku prebehli komunálne voľby, ktoré potvrdili trend oslabovania donedávna suverénne dominantnej strany Smer-SD, ktorá si žne to, čo si zasiala arogantným správaním voči spontánnym protestom ľudí, ktoré pred polrokom plnili námestia po vražde mladého novinára a jeho priateľky. Tento trend nie je dramaticky rýchly, no zdá sa byť nezvratný. 

Ľudia v komunálnych voľbách volia trocha iným spôsobom, volia si ľudí zo svojho okolia, ktorých v mnohých prípadoch aj osobne poznajú a ktorých rozhodnutia ovplyvnia ich každodenné životy, kvalitu ciest, kvalitu základných škôl, dostupnosť predškolských zariadení a vôbec to, ako sa v danej obci žije. 

Na posty primátorov a starostov sa v mnohých obciach dostali mladí perspektívni ľudia s víziou a elánom robiť zmeny, ktoré by nás mohli posunúť ďalej. Je tu istá nádej, že takíto ľudia sa časom dostanú aj do vyššej úrovne politiky a v parlamente nahradia niektorých papalášov, z ktorých stále ešte vanie duch ak nie priamo komunistických, tak aspoň mečiarovských čias. 

Samostatnou kapitolou je skutočnosť, že voliči uprednostňujú nezávislých a nestraníkov pred kandidátmi, ktorí sú členmi politických strán. Ide o celkovú dezilúziu z tradičnej straníckej politiky. Voľba nestraníkov na komunálnej úrovni nemusí predstavovať problém, no problémom sa stáva vo vysokej politike, kedy organizovanie sa so do politických strán je akousi zárukou stability a čitateľnosti politického spektra a tiež uľahčuje tvorbu dohôd a ich dodržiavanie v parlamente. Jednoducho Slovensko potrebuje dôveryhodné politické strany schopné osloviť voličov. Tie staré strácajú dôveru občanov a zlyhávajú a tie nové sa zatiaľ neukazujú ako príliš schopné, niekedy sa so spomenutou dôverou svojich voličov tiež zahrávajú a iné sú zasa pre svoj ťažko popierateľný extrémizmus pre rozumných ľudí nevoliteľné. Veľkou potrebou našej krajiny sú schopní, rozumní a pritom morálni politici. A keď sa už takí objavia, niekedy im chýba to zásadné: osobná charizma a vodcovské schopnosti. Nestačí, ak má politik iba správne názory a postoje. Musí o nich totiž presvedčiť aj ľudí, aby ho volili, podporovali a rešpektovali. 

Najväčšou radosťou, ktorú mi tieto voľby priniesli, je úspech hneď troch kresťanských kandidátov z nášho zboru, ľudí, o ktorých sa dá povedať slovami Písma, že sú to ľudia „plní Ducha Svätého a viery“. Bez toho aby som uvádzal mená, môžem s uspokojením konštatovať, že máme v našom zbore jedného starostu obce, jednu členku obecného zastupiteľstva a ešte jednu členku mestského zastupiteľstva, dokonca v okresnom meste. Takýto úspech tu ešte nebol a ja som presvedčený, že je to výsledok modlitieb a celkového rastu cirkvi. Som presvedčený, že tento úspech je začiatok toho, čo ešte len príde. 

Názor, že kresťania by sa nemali starať do politiky, je pomerne rozšírený, ale nie je správny. Ak máme tento svet a spoločnosť okolo nás účinne meniť, teda byť „svetlom sveta a soľou zeme“, nemôžeme sa svetu politiky vyhýbať. Písmo hovorí, že je potrebné modliť sa za ľudí, ktorí majú moc. A sám Pán hovorí, že je mu daná každá moc na nebi i na zemi, to znamená, že aj tá politická. Všetci sa teda máme modliť a niektorí z nás aj kandidovať. Som vďačný Bohu za to, že to tentoraz vyšlo. 

Bez Ducha Svätého to nejde a nepôjde, s Ním a s jeho prítomnosťou a mocou v našich životoch pôjde všetko. Takto nejako by sa dal parafrázovať odkaz výnimočného stretnutia veriacich, ktoré prebehlo uplynulý piatok v Bratislave a slúžil na ňom fenomenálny misionár a pastor Rodney Howard-Browne. Tento večer bol súčasťou celoeurópskeho turné Europe Ablaze a mal názov Večer Ducha Svätého a ohňa. 

Tisícky veriacich, ktorí naplnili Športovú halu Elán v Bratislave zažili ozajstný dotyk Božieho kráľovstva a nefalšovanú letničnú skúsenosť, ktorá vedie človeka ku kázaniu evanjelia, k tomu najdôležitejšiemu poslaniu cirkvi v tomto svete a v tejto podľa niektorých „postkresťanskej“ dobe. 

Vidieť Boží život, ktorý sa za niekoľko desiatok minút vlial do zhromaždených ľudí, je veľmi povzbudivé. Nie sme iba cirkvou, ktorá si pripomína staré a osvedčené pravdy, ale vďaka moci Ducha Svätého môžeme žiť rovnaké kresťanstvo, aké prežívali prvé generácie učeníkov. A to je na nezaplatenie. 

Ktorí z vás ste neboli na tomto podujatí môžete si pozrieť záznam na YouTubeovom kanáli s názvom Kresťanské spoločenstvo, prípadne aj na stránke milost.tv. 

Prajem vám, milí poslucháči, aby vás spomínané udalosti povzbudili k ešte horlivejšej a nadšenejšej službe Bohu, lebo to stojí za to. 

Dopočutia nabudúce.

Tento komentár si môžete vypočuť na stránkach milost.tv a YouTube.


Späť na správy