Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Týždeň podľa Daniela Šobra

Týždeň podľa Daniela Šobra

Vydanie 26.11.2018

Tento komentár si môžete vypočuť na stránkach milost.tv a YouTube.

Milí poslucháči,

vítam vás pri ďalšom pokračovaní našej relácie. Dnes si povieme niečo o nedávno publikovaných výsledkoch prieskumu, ktorý hovorí o stave obyvateľstva európskych krajín.

Bývali časy, kedy z Európy vyrážali misionári do celého sveta a šírili zvesť o jedinom Bohu, ktorý poslal svojho Syna na svet, aby vykúpil hriešne ľudstvo. V priebehu stáročí sa evanjelium dostalo na všetky ostatné kontinenty a zapustilo tam korene. Mnohé africké, ázijské či juhoamerické krajiny zažívajú prebudenie a ich mestá sú plné živých kresťanských zborov a spoločenstiev. Ich bohoslužby navštevujú ľudia, pre ktorých je viera v Boha viac ako len tradičná účasť na nedeľnom zhromaždení veriacich. Európske krajiny dnešnej doby žiaľ vyzerajú celkom ináč a štatistiky nám ukazujú, že kresťanská viera a biblický svetonázor v posledných desaťročiach má medzi ich obyvateľmi čoraz slabšiu pozíciu.

Ľudí, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu rapídne ubúda, a to predovšetkým v Škandinávii, v krajinách Beneluxu aj inde v západnej Európe. Pomaly nám vyrastá generácia, ktorá má s kresťanstvom spoločné iba kultúrne historické dedičstvo, ktoré však svojimi názormi a činmi popiera a odmieta.

Pozrime sa na niektoré vybrané štatistické údaje, s ktorými prišiel americký výskumný inštitút Pew Research Center. Jeho výskum prebiehal v rokoch 2015 až 2017 na obrovskom množstve respondentov z celého sveta. Jedna z otázok výskumu sa pýtala ľudí, či môžu povedať, že jednoznačne neveria v Boha. Najviac rezolútnych ateistov na svete je v Česku (66%), nasleduje Švédsko (60%), potom Belgicko (54 %), ďalej Holandsko (53 %), na piatom mieste je Nórsko (47 %), potom Dánsko (46 %), Estónsko (45 % ), Fínsko (37 %), Francúzsko (37 %) a prvú desiatku najateistickejších krajín sveta uzatvára Nemecko (36 %). Slovensko sa s 27% ateistov umiestnilo na 16. mieste.

Európa sa skutočne mení. Ako kresťania, ktorí aktívne žijú vo svojich zboroch, máme tendenciu vnímať z vnútra svojej komunity skutočnosť, že sa nám do Európy tlačia akési nové veci, napríklad ľavicový liberalizmus, tzv. neomarxizmus, ktorý považujeme za veľké nebezpečenstvo. Spomenutý prieskum však hovorí o tom, že príčina súčasného stavu spoločnosti nespočíva v tom, čo sa sem tlačí z vonka, ale v tom, čo nám chýba. Národ, v ktorom prevláda živá viera v Boha, vychádzajúca z praktizovanej zbožnosti a osobnej duchovnej skúsenosti sa ťažko otvorí plodom ateistického humanizmu vyznávajúceho dokonalosť a dobrotu človeka.

Zatiaľ čo vďaka absencii živých kresťanských spoločenstiev s potenciálom a ambíciou meniť spoločnosť sa rozmáha hodnotovo dezorientovaný ateizmus, na scéne sa objavuje nový fenomén, a síce radikálna forma teizmu v podobe expandujúceho islamu, ktorý nie len vďaka migrácii, ale tiež vďaka vysokej pôrodnosti moslimskej komunity, sa stále dôraznejšie hlási o slovo a o politickú moc.

Už viackrát som v tejto relácii opakoval biblický výrok, že “svet leží v zlom” a že toto strohé konštatovanie platí odkedy naši prapredkovia v rajskej záhrade okúsili zakázané ovocie a do osudu ľudstva vošla sila hriechu. S týmto konštatovaním ale musíme spojiť skutočnosť, že Boh na túto situáciu dal dokonalé riešenie. Jeho Syn Ježiš urobil všetko pre záchranu ľudstva a svojej cirkvi dal moc a poverenie o tom hovoriť. Aj dnes je možné stretnúť sa s Božou láskou a dobrotou. Je možné zažiť Boží dotyk, vidieť, ako sú ľudia nadprirodzene uzdravovaní jeho mocou. Boh hovorí, že tí, ktorí ho hľadajú, ho aj osobne nájdu a spoznajú. Písmo vyzýva svojich čitateľov slovami 34. žalmu: “Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu."

Liek na ateizmus existuje. Je to silné a dôveryhodné kázanie evanjelia ľuďmi, ktorí sami majú osobnú skúsenosť s Bohom, ktorý žije a koná. Kresťanstvo, ktoré je len holou tradíciou, a kázanie v podstate neveriacich duchovných, priviedli Európu tam, kde je dnes. Evanjelium sa v mnohých prípadoch stalo frázou a bohoslužby prázdnou formou. Toto sa musí zmeniť. Cirkev potrebuje vykričať do sveta, nielen to, že Boh je, ale aj to, že koná, že jeho moc mení ľudské životy aj dnes. Kristov kríž nie je iba symbol, predstavuje duchovnú skutočnosť s ďalekosiahlymi následkami pre každého, kto uverí v Ježiša a vyzná ho ako svojho Pána a Záchrancu. Ak sa táto skúsenosť a zvesť o nej budú šíriť, zmení sa aj Európa.

Modlime sa, nech Pán žehná a ochraňuje krajiny Európy, a tam, kde žijeme svedčme o tom, čo pre nás Ježiš vykonal.

Dopočutia nabudúce.

Tento komentár si môžete vypočuť na stránkach milost.tv a YouTube.


Späť na správy