Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Týždeň podľa Daniela Šobra

Týždeň podľa Daniela Šobra

Vydanie 16.1.2019

Je Biblia krutá kniha, vyvolávajúca nenávisť a produkujúca vraždiacich fanatikov? Nie! Je nádherným svedectvom o Božej láske a milosti, a takto formuje aj svojich čitateľov.

Tento videokomentár si môžete pozrieť na stránkach milost.tv a YouTube.

 


Späť na správy