Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Týždeň podľa Daniela Šobra

Týždeň podľa Daniela Šobra

Vydanie 2.1.2018

Nie je radosť ako radosť

Planétu obehla polnočná „mexická vlna“ ohňostrojov a okázalých osláv plných optimizmu a pozitívnych očakávaní, nič z toho však nezmenilo smutnú realitu sveta, ktorý podľa Písma „leží v zlom“ (1J 5,19), plný hriechu a bolesti utláčaných. Príkry kontrast tejto erupcie veselia s duchovnou biedou ľudstva je niečím, čo ma počas tohtoročných osláv prinútilo sa zamyslieť.

Nebojte sa, milí čitatelia, tento text nie je lamentovaním zahorknutého starca, neschopného tešiť sa zo života, chápte ho prosím ako snahu kresťana, poctivo sa pozrieť na to, čo je ozajstným dôvodom na radosť a pevným základom pre dobre a zmysluplne prežitý rok 2018.

Múdry kráľ Šalamún hovorí: „Lepšie než ísť do domu hodovania je ísť do domu zármutku, v ktorom skončí každý človek. Kým žije, nech si to vezme k srdcu.“ (Kaz 7,2) Na to, aby človek pochopil, čo je v živote naozaj dôležité, prečo má žiť a z čoho sa má tešiť, nutne si potrebuje uvedomiť svoju pominuteľnosť a fakt, že sa jedného dňa postaví pred svojím Stvoriteľom a príde deň zúčtovania za „každý skutok i každú vec skrytú, už či je dobrá či zlá“ (Kaz 12,14) Toto je niečo, na čo by sme podľa Šalamúna mali myslieť aj „v dňoch našej mladosti“, v dňoch, ktoré sú prirodzene naplnené radosťou a optimizmom.

Kresťania sú asi jediní ľudia, ktorí majú reálny dôvod veseliť sa, a to nie iba na Silvestra, ale stále. Pavol nás povzbudzuje, aby sme sa radovali v Pánovi vždycky (Fp 4) a sám Pán Ježiš bol podľa Písma najradostnejším a najveselším človekom vo svojej generácii (Heb 1,9), to preto, že „miloval spravodlivosť a nenávidel neprávosť“.

Počas silvestrovskej noci som si uvedomil, že svet sa raduje, no raduje sa bezdôvodne a zbytočne. Na druhú stranu my, kresťania, sa radujeme málo, a pritom Kristovo víťazstvo, ktoré nám prinieslo spasenie, je tou najradostnejšou správou (evanjeliom), ktorá nikdy neprestala platiť. Túto Božiu radosť v sebe potrebujeme kultivovať a rozvíjať. Prajem Vám radosťou naplnený rok 2018! Nech je Pánova radosť našou silou!

 


Späť na správy