Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Týždeň podľa Daniela Šobra

Týždeň podľa Daniela Šobra

Vydanie 9.7.2018

Tento komentár si môžete vypočuť na stránkach milost.tv a YouTube.

Najviac Židov na svete žije v Izraeli!

Izrael prekonal významný demografický míľnik. V Izraeli dnes žije viac ako 6 miliónov Židov. Krajinou, v ktorej doposiaľ žilo najviac Židov boli USA, kde v súčasnosti pobýva 5,7 milióna obyvateľov židovskej národnosti. Skutočnosť, že dnes je to Izrael, znamená, že sa nám priamo pred očami napĺňajú Biblické proroctvá o návrate Božieho ľudu do zasľúbenej krajiny.

Ďalší a ďalší ľudia sa rozhodujú vykonať aliju a to nie len z krajín, kde sú problémy ale aj z prosperujúcej západnej Európy, alebo USA. Nie je to iba preto, že v západnej Európe opäť narastajú prejavy antisemitizmu, som presvedčený, že Boh si volá svoj ľud domov.

Slovensko otvorí kultúrne centrum v Jeruzaleme a podporí politiku Izraela

Slovenská republika sa tak pripája k Česku a Bulharsku, ktoré sa rozhodli rozšíriť diplomatickú prítomnosť v Jeruzaleme a nasledujú tak prelomový krok Spojených štátov amerických, ktoré sa nedávno rozhodli do Jeruzalema presunúť svoje veľvyslanectvo.

V Jeruzaleme by malo byť onedlho otvorené Slovenské kultúrne centrum a podľa vyjadrenia predstaviteľov Izraela, dôjde neskôr tiež k presunu Slovenského veľvyslanectva z Tel Avivu do hlavného mesta židovského štátu. O tomto kroku mal rozhodnúť sám premiér Pellegrini. Toto rozhodnutie predstavuje odklon od oficiálneho postoja diplomacie EÚ. Dodajme, že ide o dobrý odklon.

V uplynulom týždni navštívil Izrael tretí najvyšší ústavný činiteľ, predseda SNR Andrej Danko. Okrem iného sa zúčastnil prehliadky múzea holokaustu Jad Vašem a vyslovil sa proti antisemitizmu a extrémizmu, ktorého nárast môžeme pozorovať aj v našej krajine.

Andrej Danko vyjadril odhodlanie proti tomuto extrémizmu bojovať a chce sa zasadiť o vytlačenie fašistickej ĽSNS z politiky. Z úst predstaviteľa Slovenských národniarov to znie pozoruhodne.

Ak to myslel pán Danko vážne, treba mu v jeho úsilí fandiť a podporiť ho. To, že sa vysoký štátny predstaviteľ vyslovil takto jednoznačne proizraelsky, je požehnaním pre celú našu krajinu. Vďaka Bohu za to.

Bolo udelené ocenenie homofób roka

Toto ocenenie udeľujú pro LGBTI aktivisti osobnostiam verejného života, ktoré podľa nich zastávajú, homofóbne, netolerantné postoje. Tentokrát ju udelili človeku, o ktorom sme hovorili aj v predchádzajúcom príspevku – dostal ju predseda SNR Andrej Danko.

Nie je prekvapením, že toto ironické ocenenie získala verejná osoba snažiaca sa prezentovať pomerne konzervatívne názory. Prekvapením je to, že Andrej Danko je prvým človekom, ktorý si túto cenu aj prevzal. Pri preberaní ceny hovoril o tom, prečo podporuje tradičný model rodiny a vyslovil sa proti sobášom homosexuálov a proti možnosti adopcie detí homosexuálnymi pármi.

O takýchto veciach väčšinou politici taktne mlčia, a preto je pozoruhodné, že sa pán Danko nebojí verejne hovoriť a argumentovať v prospech tradičného, racionálneho a prirodzeného chápania tejto problematiky.

Poďme si povedať niekoľko slov o tom, aký je kresťanský pohľad na túto záležitosť. Akákoľvek nenávisť voči inak sexuálne orientovaným ľuďom nemá v kresťanstve miesto. Akékoľvek prenasledovanie homosexuálov alebo ich zosmiešňovanie je zlé. Ich správanie je však z hľadiska Božieho slova hriechom, niečím, čo je nezlučiteľné s kresťanským životným štýlom.

Čo má robiť homosexuál, keď sa chce stať kresťanom? Byť kresťanom znamená predovšetkým nasledovať Krista. Sám Pán Ježiš to opisuje nasledujúcimi slovami:

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba! Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel svoju dušu zachrániť, stratí ju. Ale kto stratí svoju dušu pre mňa, zachráni si ju. Veď čo osoží človeku, keby celý svet získal a samého seba by stratil či poškodil? 

Toto musí urobiť každý kresťan: Zaprieť svoje staré ja a konať Božiu vôľu.

Biblické pravidlá sexuálneho života sú pomerne jednoduché. Sexuálny pud stvoril Boh. Sexualita je dobrá a svätá, ak je praktizovaná v rámci manželstva. Manželstvo je záväzný zmluvný vzťah medzi mužom a ženou. Pred vstupom do manželstva je správne zdržať sa sexuálnych vzťahov. To platí pre každého. To, že to dnes nie je populárny a väčšinou ľudí praktizovaný životný štýl, nič nemení na skutočnosti, že je to správne.

Kto žije v ozajstnom, živom vzťahu s Bohom – dokáže žiť správne a odolávať zlému. Kresťanský životný štýl nie je len pre hŕstku vyvolených, je pre každého. Homosexuál či heterosexuál  - každý musí zaprieť sám seba. Boh je ten, kto uzdravuje a oslobodzuje z hriechu. O tom, že je to pravda, svedčia stovky miliónov biblických kresťanov po celom svete.

V Izraeli bolo v uplynulom týždni niekoľko zemetrasení

Tieto zemetrasenia neboli veľké ani nespôsobili vážne škody, ale bolo ich cítiť.

Vždy keď sa niečo významné udeje v Izraeli, má to zo spirituálneho hľadiska väčší význam, ako keď sa to udeje kdekoľvek inde.

Písmo hovorí, že množiace sa zemetrasenia sú jedným zo znamení konca časov. To, že dejiny pomaly ale isto smerujú k svojmu vyvrcholeniu, je pravda, ktorú nám tieto malé otrasy pripomínajú – správajme sa podľa toho.

Tento komentár si môžete vypočuť na stránkach milost.tv a YouTube.


Späť na správy